عاملین

تهران – شرکت ماهان دشت

خزاسان رضوی – عبدی

خراسان جنوبی – لطفی

خراسان شمالی – تقی زاده

تبریز

تبریز – اسدپور

بوشهر

یاسوج

قزوین – شرکت خجیر کالای پارسیان

تهران – بازرگانی البرز صبا

ارومیه

همدان – شرکت رزن شیمی البرز