در باره ما

شرکت پترو پالایش الوند در سال 1381 در اداره ثبت شرکتهای استان قزوین با اهداف سرمایه گذاری و ساخت و راه اندازی کارخانجات ( تولیدی و صنعتی ) به ثبت رسیده است .

اهداف و چشم انداز :

تاریخچه :

ساختار سازمانی :

سهامداران